Αιτωλικό Πρόσωπα

Χρησιμές πληροφορίες για το Αιτωλικό

Σε αυτό το αφιέρωμα του aitoliko.gr σας παρουσιάζουμε σημαντικά πρόσωπα με καταγωγή από το Αιτωλικό. Πρόσωπα που γεννήθηκαν στο Αιτωλικό ή η ζωή τους είναι συνδεμένη με σημαντικούς δεσμούς με τον τόπο. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου δεσμού είναι ο Γρηγόρης ο Λιακατάς ο σπουδαίος οπληρχηγός του 1821 που παρόλο που δεν γεννήθηκε στο Αιτωλικό, έδωσε τη ζωή του για να το υπερασπίσει αγωνιζόμενος μέχρι τέλους στο νησάκι Ντολμάς στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού.

Αιτωλικό Πρόσωπα

 

 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΑ